Log In
Plan Your Trek Now
4/5
9 Views
nightlife
Owner description: Velkommen til Preus museum - et skattkammer av fotografier, teknisk utstyr og fotolitteratur i en historisk bygning... more » Owner description: Velkommen til Preus museum - et skattkammer av fotografier, teknisk utstyr og fotolitteratur i en historisk bygning ominnredet av professor arkitekt Sverre Fehn. Museets faste utstilling "En fotohistorie" viser fotografiets tekniske utvikling fra camera obscura fram til dagens mobilkameraer og utviklingen i fotografier fra eldre teknikker til dagens digitale bilder. I de to galleriene vises skiftende utstillinger gjennom aret (se program) med ulik vekt pa kunstnerisk og kulturhistorisk fotografi. Preus museum presenterer bredden i fotografiet og... Read More
Owner description: Velkommen til Preus museum - et skattkammer av fotografier, teknisk utstyr og fotolitteratur i en historisk bygning... more » Owner description: Velkommen til Preus museum - et skattkammer av fotografier, teknisk utstyr og fotolitteratur i en historisk bygning ominnredet av professor arkitekt Sverre Fehn. Museets faste utstilling "En fotohistorie" viser fotografiets tekniske utvikling fra camera obscura fram til dagens mobilkameraer og utviklingen i fotografier fra eldre teknikker til dagens digitale bilder. I de to galleriene vises skiftende utstillinger gjennom aret (se program) med ulik vekt pa kunstnerisk og kulturhistorisk fotografi. Preus museum presenterer bredden i fotografiet og dekker de kunstneriske, kulturhistoriske og tekniske sidene. Museet har ogsa et fagbibliotek av internasjonal standard. Preus museum er det nasjonale fotomuseet som ble opprettet i 1995, da staten kjopte samlingene til det private Preus fotomuseum. Museets samlinger bestar av norsk og internasjonalt fotografi, kameraer og andre gjenstander som belyser fotografiets utvikling. Preus museum ligger i fjerde etasje i Magasin A pa idylliske Karljohansvern i Horten, med innredning tegnet av professor arkitekt Sverre Fehn. Museets, bygningens og stedets historie er uvanlig og spennende. « less
0 Comment
Be the First
to Add a Review
Submit
Write a review